Selvitys: Sähköenergian hinnan vaikutus Suomen kilpailukykyyn palvelinkeskusliiketoiminnassa

Jakelu: keskeiset mediat 8.2.2018 julkaisuvapaa 8.2.2018

FDCF – Finnish data center forum ry teetätti selvityksen konesalien energiaverojen tasoista Pohjoismaissa CTS Engtecillä. Taustalla oli epäselvät tiedot miten eri maissa konesaleja verotetaan, tuetaan ja miten Suomi sijoittuu kilpailutilanteessa muihin maihin nähden.

Lue raportti tästä.

 

Tiivistelmä, lehdistötiedote:

”Ruotsin veron lasku 1.1.2017 tarkoittaa, että Suomen energiavero on 14 kertainen 5 MW:n ja sitä isommissa palvelinkeskuksissa Ruotsiin verrattuna. Alle 5 MW:n palvelinkeskuksissa Suomen energiavero on 45 kertainen Ruotsiin verrattuna”, tiivistää selvityksen toteuttaneen CTS Engtecin Antti Laine.

”Suomen 2. veroluokka koskee vain yli 5 MW:n tai sitä isompia laitoksia. Moni toimija aloittaa toiminnan alle 5 MW:n laitoskoolla, joten tässä Suomi antaa veroluokan lisäksi ylimääräistä kilpailuetua Ruotsille. Lisäksi Ruotsi laajentaa 2. veroluokan koskemaan 0,1 MW:n keskuksia.Tämä mahdollistaa investointien tekemisen yhä pienemmälle asiakaspohjalle. Fingrid on nostanut kantaverkkomaksuja 2016 14% ja 2017 7%, mikä lisää tilanteen haasteellisuutta.” toteaa Antti Laine.

Ruotsin kokonaisetu, otettaessa huomioon kaikki sähköenergian hintaan vaikuttavat tekijät
Riku Merikoski, SKM Energy:

Vuotuinen kustannusvaikutus eri teholuokan laitoksissa:

  • 3 MW:n laitoksen sähkökustannuksen hintaetu Ruotsille olisi n. 640.000 Euroa
  • 10 MW:n kohdalla etu olisi n. 770.000 Euroa
  • 50 MW:n kohdalla etu olisi n. 3.840.000 Euroa
  • 100 MW:n kohdalla etu olisi n. 7.700.000 Euroa

On selvää, että etu Ruotsin hyväksi on niin merkittävä, että se vaikuttaa voimakkaasti palvelinkeskuksen sijoituspaikan valinnassa.

Palvelinkeskukseen liittyy lukuisia suoria ja välillisiä tulovirtoja, eli se hyödyttää ympäröivää aluetta muillakin tavoin kuin suorilla veroilla sähkönkulutuksen kautta. Googlen teettämä Copenhagen-raportti ennustaa, että Suomessa olisi mahdollista saavuttaa vuoteen 2025 mennessä 2,5 miljardin kokonaisinvestoinnit ja saada alalle yli 30.000 työpaikkaa.

Palvelinkeskukset stimuloivat yleistä alueellista taloudellista kehitystä välillisesti, oman toimintansa kautta. Niillä on kriittinen merkitys Suomen kansalliselle kilpailukyvylle ja erityisesti palvelusektorille. Raportissamme tuodaan esiin ekosysteemi, joka syntyy konesalitoiminnan ympärille. Jokainen konesali-investointi työlllistää ja tuo merkittäviä välillisiä etuja.

”Suomella on erinomaiset teknologiset ja ympäristölliset puitteet palvelinkeskusinvestointien houkuttelemiseksi Suomeen jatkossakin. Tämä ei valitettavasti riitä sillä näiden samojen etujen lisäksi Ruotsilla on merkittävä veroetu. Veroa pitää saada vähintään Ruotsin tasolle, jotta voimme tasavertaisesti kilpailla läntisen naapurimme kanssa.”, toteaa Antti Laine.

”Digitaalinen talous tarvitsee kivijalakseen konesaleja ja kattavat valokuituun perustuvat tietoliikenneverkot. On tärkeää että Suomen palvelusektori saa hyvän infran minkä päällä toimia pitkäjänteiesti ja meillä on myös jatkossakin tervettä kilpailua konesalitarjonnassa. Verojen epätasaisuus EU:n sisällä luo tarpeetonta kilpailua ja -kilpailuetua eri EU-maiden välillä ja niin kauan kuin kilpailuasetelma on, pitää mielestäni myös Suomen siihen vastata. Tälläkin hetkellä on toimijoita jotka miettivät sijoittumispaikkaa Pohjoismaissa ja energia on yksi päätöksentekoperuste. ”, toteaa Pekka Järveläinen, Finnish data center fory mry:n puheenjohtaja.

”EK linjasi omassa Pöyryllä teettämässään selvityksessään 6.2.2018 hyvin samansuuntaisesti että Suomi ei ole tuet ja veroalennukset huomioiden kilpailukykyinen Naapurimaiden kuten Saksan ja Pohjoismaiden kanssa. Nyt erillisinä tutkimuksina tehdyt selvitykset on päätynyt samaan lopputulokseen ja tämä luo kyllä painetta että asiaa pitäisi tutkia lisää valtion toimesta.”, toteaa Pekka Järveläinen.

 

8.2.2018 FDCF – Finnish data center forum ry

Liite: raportti.

 

Lisätietoja:

Antti Laine, CTS Engtec, Antti.Laine@ctse.fi , Project manager, p. 040-3560548

Pekka Järveläinen, puheenjohtaja, FDCF ry, fdcf-pj@fdcf.fi , p. 0400-839411

 

FDCF on voittoa tavoittelematon konesalialan toimija. FDCF kokoaa yhteen konesalialan yrityksiä, luo verkostoja, järjestää tapahtumia sekä tukee ISO-standardointi- ja kehitystyötä alalla, energiatehokkuuden kehitystä sekä tukee opiskelijoita ja oppilaitoksia konesalialueen osalta.

Lisätietoja: www.fdcf.fi

About us

Finnish Data Center Forum ry is a not-for-profit association dedicated to the data center professionals. FDCF provides the ecosystem for cloud & data center business in Finland.

Become a member

Join the network of data center professionals in Finland now!

Membership is free for new professional members for the year 2015 – Join immediately online!