Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finnish Data Center Forum ry

Eteläranta 10, 7. krs

00130 Helsinki

Sähköposti: jasenasiat@fdcf.fi

Kotipaikka: Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö vuonna 2019

Sihteeri Sami Niiranen

3. Rekisterin nimi

Finnish Data Center Forum ry:n jäsenrekisteri ja kannatusjäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen perusteet

Rekisteri on yhdistyslaissa määritelty aatteellisen yhdistyksen jäsenrekisteri.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenen koko nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen, kotikunnan ja työnantajan.

Tietojen keräämisen perusteina ovat:

Yhdistyslaki vaatii täydellisen nimen ja kotipaikan, sekä kansalaisuuden jollei se ole Suomi. Yhdistyslain mukaan hallituksella on myös jäsenen tiedonantovelvollisuus tietyissä tilanteissa. Jäsenistön tavoittamiseen käytetään sähköpostiosoitetta ja esimerkiksi kurssimateriaalien postitukseen postiosoitetta. Puhelinnumeroa voidaan käyttää esim. maksujen epäselvyyksien selvittelyssä. Työnantajan merkitys on varmistaa että kyseinen henkilö työskentelee alalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot vahvistetaan jäseniltä liittymisen yhteydessä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan tietoihinsa liittyvistä muutoksista hallitukselle.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Finnish Data Center Forum ry:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa tietokoneella, siten ettei siihen ole laillista pääsyä kuin yhdistyksen hallituksella.