ISO-standardoinnin raportti 5/2018: Markus Leinonen

Matkaraportti ISO/IEC JTC1/SC39

Plenary 14.5. – 18.5.2018, Delft, Netherlands

Konesaleihin liittyviä standardeja käsittelevä JTC1:n alakomitea SC39 kokoontui vuosittaiseen kokoukseensa Hollannissa viime viikolla. Viikko koostui työryhmien kokouksista sekä yhden päivän mittaisesta komitean kokouksesta. Työryhmässä yksi käsiteltiin meitä suomalaisia erityisesti kiinnostava hukkalämmön hyötykäytön mittarin määrittelevä ISO/IEC 30134-6 standardi, jonka siirtyminen Draft International Standard -vaiheeseen oli keväällä äänestyksessä. Äänestys tulos oli tähän myötämielinen ja standardi sai kiitettävän määrän kommentteja ja parannusehdotuksia, erityisestiHollannista, Kanadasta ja Saksasta. Kommentit käsiteltiin hyvässä hengessä ja moni asia saatiin parannettua ja kokonaisuutta vietyä parempaan suuntaan. FDCF:n tuella työstetty standardi siis etenee ja keskeisimmät maat ovat nyt kommenttinsa antaneet.

Muita käsiteltyjä aiheita olivat japanilaisten ehdotus aloittaa applikaatioiden resurssitehokkuutta mittaava standardi. Tämä on etenemässä NWIP-äänestykseen ja sitä kautta mahdollisesti ryhmän työkohteeksi. Lisäksi tekninen raportti 30133, jota allekirjoittanut on työstänyt yhdessä korealaisten, saksalaisten ja englantilaisten kanssa läpäisi DTR äänestyksen ja siirtyi julkaistavaksi!

Työryhmä kolme, jonka tehtävä on soveltaa EN 50600 -standardiperhe ISO-standardeiksi, kokoontui myös kahden päivän ajan. Sieltä saadaan varmastikin syksyn aikana luettavaa ja äänestettävää SFS:n seurantaryhmälle.

Kokouksessa oli edustettuna 8 maata ja keskustelu oli normaaliin tapaan vilkasta.

Markus Leinonen,

ISO-standardointityöryhmän SFS SR311 jäsen

 

About us

Finnish Data Center Forum ry is a not-for-profit association dedicated to the data center professionals. FDCF provides the ecosystem for cloud & data center business in Finland.

Become a member

Join the network of data center professionals in Finland now!

Membership is free for new professional members for the year 2015 – Join immediately online!