Kuinka pääset mukaan ISO-standardointityöhön konesaleissa

FDCF rahoittaa ISO-standardointityötä Suomessa konesalien energiatehokkuuden alueella.

Tavoitteena on luoda kestäviä globaaleita standardeja edistämään teollisuuden ja asiakkaiden toimintaedellytyksiä tuottaa ja ostaa globaalisti kestäviä, yhteneväisiä ja tehokkaita konesaliratkaisuja.

Työ on vapaaehtoisuuteen perustuvaa mutta voi tapahtua työajalla oman työnantajan kustantamana. Henkilö edustaa työryhmissä ensisijaisesti itseään asiantuntijana, mutta toki keskeiset teollisuusyritykset tuovat tilaisuuksiin asiantuntijoita myös edustamaan yritystä. Työryhmiin voi osallistua lähes kuka tahansa joka kokee tarjoavansa globaalia osaamista, kiinnostusta tai haluaa esittää asiakastarpeita ko alueella.

Kokouksia johtaa asiantuntijoiden yhdessä valitsema puheenjohtaja ja toimintaa valvoo ja ohjaa SFS:n nimetty sihteeri kussakin työryhmässä. Jäsenet ovat kansallisia kussakin maassa. Jokainen maa valitsee puheenjohtajan edustamaan äänestyksissä ja kannanotoissa maataan kansainvälisissä kokouksissa ja jokainen maa voi ehdottaa globaalia editoria tai muita rooleja globaaliin työryhmään. Suomen puheenjohtaja on vuonna 2017 Mikko Aho Rittalilta ja varapuheenjohtaja on Pekka Järveläinen. Sihteeri on Elina Huttunen SFS:ltä. Kansainvälisiä kokouksia on telekonferensseina lähes viikoittain ja fyysisiä kvartaaleittain, maakohtaisia kvartaaleittain tai tilanteen mukaan.

Standardointi-ryhmän tilanne 4/2017:

Eurooppalaiset standardit:

EN50600:sta päätettiin seurata Seskon kautta (Jukka Alve), koska standardi on jo valmis.
Asiaa käsitellään varmasti myös ISO/SFS SR311 -työryhmässä, johon jokainen saa osallistua omana itsenään asiantuntijana (SFS energiatehokkaat konesalit).

ISO-standardointi:

ISO-Kokoukset ovat SFS:n tiloissa parin kuukauden välein Helsingin Kampissa. Työryhmää vetää nyt Mikko Aho Rittalilta ja sihteeri on Elina Huttunen SFS:ltä. Stardardeiksi on jo saatu 6 globaalia standardia (mm. PUE, REF jne), jotka löydät täältä: https://www.iso.org/committee/654019.html

Yhdistys lähettää nyt toukokuussa kaksi Suomesta Santa Claraan, USA:han edustamaan Suomea kokouksessa: Markus Leinonen (Pääeditori) ja Pekka Järveläinen (puheenjohtaja ja aiempi työryhmän vetäjä).

Miten voin osallistua ja liittyä työryhmään:

Jos haluat osallistua seuraamaan tai tekemään konesalien energiatehokkuuden globaaleja standardeja: ilmoittaudu Mikko Aholle osoitteessa: fdcf-standardointi@fdcf.fi