FDCF Round table 14.12.2015 – Ideariihen satoa

Finnish Data Center Forum Ry (FDCF) – Round Table – 14.12.2015

FDCF järjesti ensimmäisen Round Table keskustelutilaisuuden kannatusjäsenilleen. Tilaisuus kasattiin nopeassa aikataulussa mutta osoittautui suureksi menestykseksi. Tapahtuma pidettiin Granlundin tiloissa Malmilla ja pöydän ympäriltä jokainen tuoli saatiin täytettyä eli osallistujia oli kaikkiaan n. 20. Haluamme kiittää erittäin paljon kaikkia tapahtumassa mukana olleita.

FDCF round table

Keskustelua käytiin neljästä annetusta aiheesta seuraavan laisesti

  1. Miten konesaliosaamista pitäisi Suomessa parantaa?

Osaamisen kehityksessä luonnolliseksi osaksi nousi koulutus. Nähtiin että FDCF on hyvä olla mukana kehittämässä alan koulutusta oppilaitosten kanssa. Tällaisia toimia yhdistys on aloittanut jo mm. Metropolian kanssa. Muita esille nousseita asioita olivat kansainvälistyminen, alan kiinnostuksen/statuksen nosto ja viestintä erityisesti sosiaalisen median kautta.

  1. Mitä toimenpiteitä tulee tehdä jotta Suomeen saadaan lisää uusia datakeskus investointeja?

Tässä aiheessa nähtiin että tavoitteet tulevat olla erittäin korkealla. Suomi on äärimmäisen potentiaalinen maa datakeskus investoinneille ja se sanoma on saatava myös asiakkaiden korviin. Myynnin ja markkinoinnin tulee olla aktiivisesti liikkeellä. Lisäksi merkittävänä tekijänä pidettiin juuri osaamista, sen kehittämistä ja jalostamista. Meidän tulee olla teknisten ratkaisujen ja toteutusten etulinjassa.

  1. Mikä FDCF:n rooli markkinoilla tulisi olla?

FDCF:lle nähtiin keskusteluissa vahvasti yhdistäjän rooli jonka tulee koota yhteen kaikki alan toimijat, niin ihmiset kuin yrityksetkin ja sitä kautta mahdollistaa osaamisen ja tiedon jakaminen toimialalle. Lisäksi oleelliseksi asiaksi koettiin aloitteiden tekeminen ja ihmisten saattaminen samaan pöytään niin että asioita saadaan vietyä eteenpäin. Luonnollisena roolina nähtiin edelleen myös standardien eteenpäinvieminen.

Muita oleellisia asioita olivat jäsenistön mielestä mm. edunvalvonta. FDCF tulee olla taho jota kautta kaikki datakeskus toimijat voivat saada sanomaansa eteenpäin. Tästä esimerkiksi otettiin energiaveron muutos johon toivottiin yhdistyksen vielä paneutuvan.

  1. Mitä toimenpiteitä yhdistyksen tulisi tehdä seuraavien vuosien aikana, jotta rooli voidaan lunastaa

Yhdistyksen tulee olla aktiivinen toimija datakeskus ekosysteemissä, järjestää seminaareja, viedä standardeja eteenpäin ja harjoittaa myös oikeanlaista lobbausta jotta alaa voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi haluttiin että yhdistys alkaisi keräämään materiaalipankkia ja jatkaisi aktiivista toimintaa koulutuksen kehittämiseksi. Myös viestinnällä, sosiaalisella medialla ja keskustelupalstalla nähtiin selkeästi tärkeä rooli yhdistyksen tulevaisuudessa.

Ensivuodelle yhdistys suuntaa luottavaisin mielin ja suuntalinjat lujasti mielessä. Yhdistyksen jäsenmäärät ovat kasvaneet todella loistavasti ja standardin kirjoitus ja lobbaus on hyvässä vauhdissa.

FDCF round table 2015

Tapahtumia yhdistyksellä on kalenterissa ainakin seuraavasti:

16.3. tullaan järjestämään ensimmäinen varsinainen yhdistyksen kokous jonka yhteydessä tullaan pitämään puolen päivän seminaari kaikille jäsenille. Tästä tiedotetaan lisää talven aikana.

Syksyllä tapahtumat tulevat painottumaan ISO SC 32 standardiryhmän tapaamisen ympärille. Ryhmä tulee kokoontumaan ensimmäistä kertaa Suomessa ja sen ympärille yhdistys tulee järjestämään tapahtumia myös jäsenilleen.

Paljon on ollut puhetta myös muunlaisista tapahtumista joita yhdistyksen hallitus pyrkii jalkauttamaan ensivuodelle.

Sami NiiranenSami Niiranen

FDCF, Sihteeri

 

 

 

Finnish Data Center Forum Ry (FDCF) on Suomen konesaliosaajien yhdistys joka pyrkii kokoamaan yhteen alan toimijat. Yhdistyksen tarkoituksena on datakeskus osaamisen lisääminen Suomessa, standardien kehittäminen ja toimintaa harjoittavien yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Yhdistys on yleishyödyllinen eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

FDCF kuuluu yli 100 henkilöjäsentä ja 28 yritysjäsentä.

Yritysjäsenet:

CSC – Tieteen tekniikan keskus, Granlund Oy, Rittal Oy, Wakaru Oy, Herman IT Oy, Tieto Oyj, DIGITICE Finland / Kainuun Etu Oy, Proceed Consulting Oy, DCI-Ratkaisut Oy, FICOLO Oy, Logiservice Oy, Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy, GigaCom Oy, Linnan Kehitys Oy, Calefa Oy, Orbis Oy, Marioff Corporation Oy, NxtVn Finland Oy, PP-Putki Oy, Aiber Networks, Telefuusio Oy, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Hexatronic Oy, Finpro / Invest In Finland, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy, Hilti Oy, Teknomeria Oy, Commscope Solutions Finland Oy

 

Leave a Reply