ERE-standardiluonnos lähti Suomesta maailmalle

ISO-standardiluonnos energiatehokkaiden konesalien energian uudelleenkäytöstä eli ERE-standardi (ISO 30.134-sarjassa) saatiin Suomen työryhmällä siihen vaiheeseen, että se lähetettiin “New work item proposal”:na (NWIP) kansainväliselle ISO-standardointityöryhmälle kommentoitavaksi ja äänestettäväksi valmiiksi standardiksi.

ERE on lyhenne sanoista Energy Reusage Efficiency ja se on Suomessa ollut paremmin tunnettu NPUE-mittarin nimellä. ERE on Green gridin suosituksen mukainen nimi ja siksi nimi vaihdettiin Suomen ehdotuksessa.

Samaan aikaan äänestetään ISO30.134-2 standardin eli tuttavallisemmin PUE -KPI-luonnoksen standardoinnista, joka on päämittaru konesalien energiatehokkuutta arvioitaessa.

FDCF:stä ERE-dokumenttia editoi Markus Leinonen Digiticelta ja Pekka Järveläinen on työryhmän puheenjohtaja ja SFS:ltä Saana Seppänen työryhmän sihteeri. Editointiin on osallistunut aktiivinen joukkok muitakin FDCF:n jäseniä sekä SFS:n SR311-työryhmän jäseniä useista eri IT-yrityksistä ja teleoperaattoreilta.

Pidetään peukut pystyssä että Suomelle varsin tärkeä KPI-mittari saadaan standardoitua ja energian uudelleenkäytöstä tulee itsestään selvä asia konesaleissa.

Suomessa jo useat konesalit ottavat hukkalämmön talteen ja lämmittävät joko saman kiinteistön toimistotiloja, läheistä uimahallia tai kaukolämpöverkon kaukokylmäratkaisun avulla mm. kokonaisia kaupunkeja.

Standardointityötä tehdään talkoilla ja siitä ei makseta kenellekään palkkiota. FDCF toimii matkakulujen puolueettomana rahoittajana ja rahoittaa esim Markus Leinosen matkan ISO:n kansainväliseen kokoukseen Pariisiin kesäkuussa 2015. Työryhmä on kaikille avoin ja siellä paitsi tapaa alan konkareita, voi myös verkostoitua ja osallistua editointiin omien halujen mukaan.

Kokouksen on pääosin SFS:n konttorilla Kampissa Helsingissä, mutta niihin osallistutaan myös etänä eri puolilta Suomea. Puheenjohtajakin on Tampereelta asti 😉

Lisätietoja stadardoinnista ja työryhmään ilmoittautumiset:

Pekka Järveläinen fdcf-standardisointi@fdcf.fi

Saana Seppänen saana.seppanen@sfs.fi

 

Leave a Reply