Colocation kasvussa

Colocation on Suomessa suhteellisen tuore käsite, maailmanlaajuisesti ei niinkään, sillä uusimman 451 Research tutkimuksen mukaan markkinat vuoden 2014 lopussa olivat globaalisti yli 25 miljardia USD. Euroopan markkinoiden odotetaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuosittain (Synergy Research), maailmanlaajuisesti markkinoiden ennustetaan kasvavan 50 miljardiin USD vuoteen 2019 mennessä.

Tämän kasvun vauhdittajiksi voidaan nähdä digitalisaatio, teollinen internet ja big data sekä kasvavat erilaiset sosiaalisen median kanavat ja videopalvelut. Mutta kasvun vauhdittajana tulee varmasti myös olemaan yritysten toimintojen tehostaminen, IT budjettien sekä investointien pienentyminen.

Kun budjetit pienentyvät, perinteisesti voisi ajatella yritysten ostavan vähemmän ja tekevän itse enemmän. Mutta saadaanko tällä aikaan kuitenkaan haluttuja kustannussäästöjä? Usein itse tekeminen ja toimintojen ylläpitäminen saattaa olla arvattua kalliimpaa mutta myös työläämpää. Suuren yksikön skaalaedut ovat saavutettavissa colocation mallissa jo yksittäisten räkkien tapauksissa- mahdollisuus tehostaa toimintoja ilman suuria investointeja. Jaettuina palveluina toteutettavat muun muassa jäähdytys, turvallisuus, tilat tuovat kustannusetua verrattuna esimerkiksi yksittäisen räkin optimaalisten olosuhteiden ylläpidon omissa toimitiloissa

.colocation

Lyhykäisyydessään colocation on tiivistetty yllä olevaan kuvaan. Hallittavuus on yhtenä avainsanana colocation –mallissa.  Tämä lisättynä joustavuuteen ja ketteryyteen ymmärtää miksi alan odotetaan kasvavan. Colocation antaa mahdollisuuden helppoon ja nopeaan kapasiteetin laajennukseen. Resurssit ja pääomat ovat käytettävissä yrityksen liiketoiminnan kasvuun.

Colocation on osa sijoittamista tulevaisuuteen.

Sanna Niittymaa, Ficolo Oy

Lähteet:
www.datacenterdynamics.com
www.ficolo.com

Leave a Reply